Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 1200 klientów i 7000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Aktualności
2018-05-18 Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych Zmiany w ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych 2018-05-08 Świadczenia emerytalne – wpływ obniżenia wieku emerytalnego na rynek pracy w IQ 2018 r. Świadczenia emerytalne – dlaczego uprawnieni nie przychodzą na emeryturę 2018-04-11 Wycena rezerw na świadczenia pracownicze – elementy raportu aktuarialnego (cz. III) Raport z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze - elementy raportu zgodnego z KSR 6 i MSR 19 2018-04-05 Wycena rezerw na świadczenia pracownicze – elementy raportu aktuarialnego (cz. II) Elementy raportu z wyceny rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. wg Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 2018-03-28 Wycena rezerw na świadczenia pracownicze – elementy raportu aktuarialnego (cz. I) Elementy raportu z wyceny rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. wg Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 2018-03-20 Cele i zakres stosowania KSA nr 1 „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych” Wycena rezerw na świadczenia pracownicze wg Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 2018-03-13 KSR 6 – metodologia wyceny rezerw na odprawy emerytalne, odprawy rentowe, nagrody jubileuszowe itp. Czynniki mające wpływ na wycenę rezerw na świadczenia pracownicze 2018-03-06 Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 – obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze KSR nr 6 – obowiązek wyceny rezerw na świadczenia emerytalne, rentowe i pośmiertne oraz rezerw na nagrody jubileuszowe itp. 2018-02-22 Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 – wycena rezerw na świadczenia pracownicze KSR 6 – rezerwy na świadczenia emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. 2018-02-13 Obowiązek tworzenia i wyceny rezerw na świadczenia pracownicze Metodologia szacowania aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze