Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 1200 klientów i 7000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Oferta


Wyceny aktuarialne rezerw wynikające z tytułu obowiązujących układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania takich, jak:

           •  rezerwy na nagrody jubileuszowe 
        
 
  •  rezerwy na odprawy emerytalne
        
   • 
rezerwy na odprawy rentowe
           •  rezerwy na odprawy pośmiertne
           •  rezerwy na niewykorzystane urlopy
           •  ekwiwalent energetyczny
           •  deputaty węglowe
           •  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
           •  inne świadczenia i rezerwy pracownicze

           rezerwy pracownicze wyznaczamy zgodnie z ustawą o rachunkowości,
           MSR 19, KSR 6, KSA nr 1 lub
US GAAP
           termin realizacji 1-3 dniWyceny finansowe oraz wsparcie i doradztwo gospodarcze w zakresie:

           • wycena kredytów, obligacji w skorygowanej cenie nabycia(MSR 39,MSSF 9)
           testy na utratę wartości firmy                                                (MSR 36, KSR 4)
           • wyceny opcji na akcje i warrantów                                        (MSSF 2)
           • wyceny programów motywacyjnych
           • wycena przedsiębiorstw
           • wycena marek i znaków towarowych
           • wycena wartości niematerialnych i prawnych
           • pozyskanie i zarządzanie środkami unijnymi oraz ich audyt

            termin realizacji 3-10 dniWYCENA REZERW 2018/2019 - zapraszamy do kontaktu z naszymi aktuariuszami!

Zaufali nam
Signum_logos_white_2016.png