polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Oferta

 
Wyceny aktuarialne rezerw wynikające z tytułu obowiązujących układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania takich, jak:

           •  rezerwy na nagrody jubileuszowe 
        
 
  •  rezerwy na odprawy emerytalne
        
   • 
rezerwy na odprawy rentowe
           •  rezerwy na odprawy pośmiertne
           •  rezerwy na niewykorzystane urlopy
           •  ZFŚS
           •  inne świadczenia i rezerwy pracownicze

           rezerwy pracownicze wyznaczamy zgodnie z ustawą o rachunkowości,
           MSR 19, KSR 6, KSA nr 1 lub
US GAAP
           termin realizacji 1-3 dni


Kompleksowe doradztwo w zakresie wdrożenia PPK
, w szczególności:

         • analiza porównawcza całego rynku dostawców PPK (zgodnie z ustawą o PPK)
         • pomoc w wyborze podmiotu zarządzającego i podczas negocjacji warunków umowy
         • pomoc w implementacji PPK w organizacji

         rekomendacje PPK (kliknij)

Wyceny finansowe oraz wsparcie i doradztwo gospodarcze w zakresie:

           • wycena kredytów, obligacji w skorygowanej cenie nabycia(MSR 39,MSSF 9)
           testy na utratę wartości przedsiębiorstwa                          (MSR 36, KSR 4)
           wyceny opcji na akcje i warrantów                                            (MSSF 2)
           • wyceny programów motywacyjnych
           • wycena przedsiębiorstw
           


WYCENY REZERW PRACOWNICZYCH 2020/2021 - zapraszamy do kontaktu z naszymi aktuariuszami!


Zaufali nam
Logotypy_do_www_signum_2018_4.png