polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Oferta

 
Wyceny aktuarialne rezerw wynikające z tytułu obowiązujących układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania takich, jak:

           •  rezerwy na nagrody jubileuszowe 
        
 
  •  rezerwy na odprawy emerytalne
        
   • 
rezerwy na odprawy rentowe
           •  rezerwy na odprawy pośmiertne
           •  rezerwy na niewykorzystane urlopy
           •  ZFŚS
           •  inne świadczenia i rezerwy pracownicze

           rezerwy pracownicze wyznaczamy zgodnie z ustawą o rachunkowości,
           MSR 19, KSR 6, KSA nr 1 lub
US GAAP
           termin realizacji 1-3 dni

Wyceny finansowe
oraz wsparcie i doradztwo gospodarcze w zakresie:

           
 wycena kredytów, obligacji w skorygowanej cenie nabycia(MSR 39,MSSF 9)
          
testy na utratę wartości przedsiębiorstwa                           (MSR 36, KSR 4)
          
wyceny opcji na akcje i warrantów                                      (MSSF 2)
           • wyceny programów motywacyjnych
          
wycena przedsiębiorstw
           


WYCENY REZERW PRACOWNICZYCH 2023/2024 - zapraszamy do kontaktu z naszymi aktuariuszami!


Zaufali nam
Logotypy_do_www_signum_2018_4.png