Aktuariusz, usługi aktuarialne

Biuro Usług Aktuarialnych Signum istnieje od 2004 roku. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych i uznanych firm zajmujących się doradztwem aktuarialnym. W ofercie biura usługi aktuarialne oraz wyceny aktuarialne. Biuro Aktuarialne Signum specjalizuje się w usługach aktuarialnych, wymagających doświadczenia i wiedzy z dziedziny inżynierii finansowej, matematyki ubezpieczeniowej, finansowej, prawdopodobieństwa i statystyki, a także szacowaniu ryzyka finansowego długoterminowych projektów (wyliczanie rezerw na świadczenia i odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze). W naszym biurze zatrudniamy profesjonalnych aktuariuszy. Aktuariusz to wszechstronny specjalista, zajmujący się szacowaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Aktuariusz to profesjonalista z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki. Praca aktuariusza ściśle powiązana jest z obszarem ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz planów emerytalnych. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalne usługi i wyceny aktuarialne. Wpisany do rejestru aktuariusz!

Rezerwy na świadczenia i odprawy emerytalne, rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum oferuje szeroką gamę usług aktuarialnych, ze szczególnym naciskiem na wycenę zobowiązań z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom, wynikających z podpisanych układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami oraz przepisów Kodeksu Pracy. Wyliczamy i szacujemy:


Wszystkie wyceny aktuarialne wykonywane są przez doświadczonych i profesjonalnych aktuariuszy. Nasze wyceny aktuarialne są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie wyliczy rezerwy pracownicze!

Rezerwy na odprawy emerytalne

Biuro Aktuarialne Signum to profesjonalni i doświadczeni aktuariusze. Początki tego zawodu w Polsce datują się na lata 20. wieku XX, kiedy to rozpoczął działalność Polski Instytut Aktuariuszy. Od roku 1991 tradycje te kontynuuje Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. W Polsce aktuariusz to niezwykle rzadki zawód. Wysoki próg koniecznych umiejętności skutecznie odsiewa wszelkiego rodzaju amatorów. Profesjonalny aktuariusz to taki, który został wpisany do rejestru aktuariuszy, zgodnie z art.37b ust.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Aby zostać aktuariuszem, należy zdać egzamin aktuarialny przy Komisji Nadzoru Finansowego, mieć wykształcenie wyższe oraz posiadać wiedzę z matematyki, ubezpieczeń, ekonomii. Profesjonalny aktuariusz gwarantuje, że wszystkie wyceny aktuarialne będą starannie i należycie wykonane, zgodnie z najwyższymi standardami rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości - policzy rezerwy na odprawy emerytalne!

Rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum to wieloletnie doświadczenie w działalności aktuarialnej. W swojej historii wykonaliśmy ponad tysiąc wycen aktuarialnych dla różnych podmiotów, w tym także dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Naszymi klientami są zarówno firmy zatrudniające kilka tysięcy osób, jak i firmy kilkunastoosobowe, instytucje państwowe. Firmy krajowe i zagraniczne. Zgromadzona przez ten czas wiedza i doświadczenie pozwalają nam w szybki i profesjonalny sposób obsługiwać wielu klientów przy zachowaniu najwyższych standardów i niskich cen. Nasza kadra gwarantuje że każda wycena rezerw na świadczenia emerytalne, rezerw pracownicznych czy rezerw na nagrody jubileuszowe będzie wykonana szybko i rzetelnie. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie oszacuje i wyliczy rezerwy na świadczenia emerytalne!

Rezerwy na nagrody jubileuszowe

Biuro Aktuarialne Signum to kompleksowa oferta usług aktuarialnych. W naszej ofercie wyceny aktuarialne z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw rentowych, odpraw pośmiertnych, niewykorzystanych urlopów, ekwiwalentów energetycznych, deputatów węglowych, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń pracowniczych. Zajmujemy się także projektowaniem programów emerytalnych, układów zbiorowych oraz regulaminów wynagradzania. Wykonujemy analizy wymagające wiedzy z zakresu statystyki, matematyki finansowej i aktuarialnej. Podejmujemy się także profesjonalnego szacowania ryzyka finansowego długoterminowych projektów. Biuro Aktuarialne Signum – doświadczony aktuariusz oferujący profesjonalne usługi aktuarialne - szybko i solidnie!

Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 14 lat doświadczenia

Ponad 900 klientów i 5000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Odprawa emerytalna

Regulacje prawne

Odprawy emerytalne to szczególne świadczenia przysługujące osobom odchodzącym na zasłużoną emeryturę lub rentę. Tego rodzaju świadczenie jest jednorazowe, natomiast jego wysokość uzależniona jest od charakteru i rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika. Warto zauważyć, że wypłata tego rodzaju świadczenia nie jest obowiązkiem pracodawcy, a szczegółowe regulacje jej wypłacania zawiera Kodeks Pracy, inne przepisy prawa pracy oraz układy zbiorowe i wewnętrzne firmowe regulaminy wynagradzania pracowników.

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Wysokość wypłacanej odprawy emerytalnej ściśle uzależniona jest od przepisów prawa zawartych w Kodeksie Pracy. Najczęściej jednak jest to równowartość miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku pracowników instytucji publicznych wysokość wynagrodzenia emerytalnego ma nieco inne wymiary. W zależności od liczby przepracowanych lat urzędnicy państwowi, pracownicy i urzędnicy służby cywilnej i nauczyciele mogą otrzymać równowartość nawet sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje dostępne są w Kodeksie Pracy.

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia emerytalnego?

Do otrzymania świadczenia emerytalnego jest osoba, która rozwiązuje stosunek w związku z przejściem na emeryturę. Pracownik musi przy tym spełnić określne wymagania, niezbędne do zakwalifikowania go do przejścia na emeryturę oraz ustać musi stosunek prac pomiędzy nim, a pracodawcą. Inaczej sytuacja ma się w przypadku osób w wieku emerytalnym, którzy spokojnie mogliby przejść na zasłużony odpoczynek, jednak z przyczyn znanych jedynie im tego nie robią. W takim przypadku pracodawcy często nie są skłonni do wypłacenia świadczenia, tłumacząc to nie rozwiązaniem umowy w momencie przejścia na emeryturę.

Rezerwy na świadczenia emerytalne

Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 4 ust. 1 rezerwa na odprawy emerytalne jest obowiązkowa. Przy stosownych kalkulacjach używa się metody typu aktuarialnego o nazwie Projected Unit Credit. Szczegółowe informacje na temat jej stosowania zawarte są w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości. Wzór pozwalający na obliczenie wysokości rezerwy na świadczenia emerytalne na dzień bilansowy obejmuje podanie wartości, takich jak wartość rezerwy na odprawy emerytalne na dzień bilansowy wraz zprzewidywaną wartością przyszłej odprawy emerytalnej w pełnej wysokości w dniu jej wypłaty. Ponadto długość stażu w spółce oraz liczba lat do wypłaty odprawy emerytalnej. Istotną rolę pełni również rachunek prawdopodobieństwa wypłaty przyszłej odprawy emerytalnej i uwzględnienie w niej ewentualnych ruchów kadrowych i demograficznych.

Szczegółowe wytyczne odnośnie wysokości wypłacanych świadczeń emerytalnych dotyczą zawodów, takich jak urzędnicy państwowi, nauczyciele, górnicy, policjanci, żołnierze zawodowi i pracownicy służby cywilnej. W tych przypadkach większy staż pracy idzie w parze z większym świadczeniem emerytalnym. Przykładowo pracownicy samorządowi po dziesięciu latach pracy otrzymają świadczenie emerytalne w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto, natomiast po 20 latach będzie to już jego trzykrotna wartość.