polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

RODO informacje

Obowiązek informacyjny - RODO

Podstawa prawna przetwarzania


Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO.

Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. jako Administrator realizuje obowiązek informacyjny wynikający z RODO przy pomocy poniższych informacji.

RODO

To skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Signum Biuro Aktuarialne Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciechowskiego 40/72, 02-495 Warszawa, strona internetowa: https://www.signumbiuro.pl/, e-mail: signum@signumbiuro.pl, tel: (22) 635 45 34.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO na Administratorze nie ciążył obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych.

Źródło danych osobowych

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą, bądź ich pierwotny administrator (np. Państwa pracodawca), który przekazał nam te dane w związku z zawarciem, realizacją, lub procesem prowadzącym do zawarcia nowej umowy bądź zlecenia.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby związane z przedstawianiem propozycji ofertowych, zawieraniem i obsługą umów i zleceń oraz ich realizacją, odnawianiem, śledzeniem płatności czy windykacją.

Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie księgowości, takich jak wystawienie faktury oraz dla potrzeb dokumentacyjnych w trakcie kontroli przez organy administracji państwowej (takie jak Urząd Skarbowy, ZUS, GUS).

Dostęp do danych osobowych


Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora, księgowości, biuru podawczemu korespondencji lub kurierowi w celach, o których mowa w poprzednich punktach.

Nie przekazujemy danych do krajów lub organizacji międzynarodowych, które nie chronią ich odpowiednio.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do ustania ich przydatności, nie krócej niż 5-6 lat po zakończeniu umowy (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości). Planowany termin zakończenia ich przetwarzania może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu następujące prawa związane z danymi osobowymi: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Uwagi

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych implikuje brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy i jej późniejszej realizacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów podejmowania decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym ich przetwarzaniu, w szczególności nie będą przetwarzane dla celów profilowania.