Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 14 lat doświadczenia

Ponad 1000 klientów i 6000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Aktuariusz

Czym jest aktuariat i czym zajmuje się aktuariusz?

Aktuariusze zajmują się obliczaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności tych długoterminowych lub obarczonych wysokim ryzykiem. Aktuariusz jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki. To ekspert związany przede wszystkim z branżą ubezpieczeniową, reasekuracyjną, funduszy emerytalnych oraz planów emerytalnych. Obecnie, aktuariusz to także biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z obszernej wiedzy z zakresu matematyki finansowej zajmuje się również wyceną przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, biznesplanami, a także doradztwem transakcyjnym.

Przełom XVII i XVIII wieku, jest uznawany jako początek zawodu aktuariusza. Nabrał on jednak znaczenia dopiero w XIX wieku, gdy dokładnie sprecyzowano zadania i funkcje aktuariusza oraz powstały pierwsze stowarzyszenia gromadzące osoby tej profesji. W Polsce za początek rozwoju zawodu aktuariusza uznaje się 1920 rok, gdy rozpoczął swoją działalność Polski Instytut Aktuariuszy. Od 1991 roku tradycję tę kontynuuje Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy.

Aktuariusz, aby mógł zostać wpisany do polskiego rejestru aktuariuszy, zgodnie z art.37b ust.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, musi pozytywnie zdać egzamin aktuarialny przeprowadzony przy Komisji Nadzoru Finansowego, posiadać wyższe wykształcenie, zaświadczenie niekaralności, a także udokumentowany dwuletni staż zawodowy odbyty pod opieką aktuariusza. Egzamin aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, obejmujących następujące dziedziny: matematykę ubezpieczeń na życie, matematykę pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematykę finansową, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niezwykle odpowiedzialny, wymagający dużego zaangażowania, ale jednocześnie dający dużo satysfakcji zawód.WYCENA REZERW PRACOWINCZYCH 2017/2018 - zapraszamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi i licencjonowanymi aktuariuszami!
Zaufali nam
Signum_logos_white_2016.png