polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2017-12-15

Waloryzacja świadczeń emerytalnych w 2018 roku

Emerytury i renty wzrosną od 2018 roku

Waloryzacja rent i emerytur od marca 2018 rokuW roku 2017 pojawiły się dwie znaczące zmiany dotyczące wypłaty emerytur. Po pierwsze – obniżony i zróżnicowany został wiek emerytalny, po drugie – emeryci otrzymali gwarancję najniższego świadczenia w wysokości 1 000 zł. Rok 2018 przyniesie za sobą prawdopodobnie jedynie waloryzację świadczeń.

Świadczenia emerytalne i rentowe podlegają waloryzacji od 1 marca każdego roku. Dotyczy jej kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru o wartości przysługującej ostatniego dnia lutego w danym roku kalendarzowym. Rząd przyjął założenia, zgodnie z którymi w 2018 r. wskaźnik waloryzacji powinien wynieść min. 102,7 %, w związku z czym w 2018 roku świadczenia zostaną zwiększone o 2,7 proc.

Według wstępnych założeń, w 2018 r. przewidywany jest następujący wzrost świadczeń emerytalno-rentowych:
- najniższa emerytura: wzrost o 27 zł (do kwoty 1027 zł),
- przeciętna emerytura: wzrost o 58,42 zł (do kwoty 2222,01 zł),
- przeciętna renta: wzrost o 43,51 zł (do kwoty 1654,88 zł).

Wielkość wskaźnika waloryzacji i jednocześnie wysokość podwyżek rent i emerytur będzie znana w lutym 2018 r., gdy Główny Urząd Statystyczny przedstawi odpowiednie wskaźniki makroekonomiczne za 2017 rok.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło również propozycję programu 500 plus dla emerytów. Zakłada on wypłatę jednorazowego świadczenia (od 300 do 500 zł), w zależności od wysokości otrzymywanej emerytury. Propozycja ta została jednak odłożona w czasie, a ponowne rozmowy na jej temat zaplanowano na wiosnę 2018 roku.


 
źródło: opracowanie własne