polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2017-11-09

Wzrost środków gromadzonych przez Polaków na IKE i IKZE

Polacy coraz częściej korzystają z Indywidualnych Kont Emerytalnych

Polacy coraz chętniej gromadzą pieniądze na przyszłą emeryturęW 2016 roku środki gromadzone przez Polaków w ramach III filaru systemu emerytalnego wzrosły o ponad ćwierć miliona złotych w stosunku do roku 2015 i wyniosły niemal 1,6 mld złotych.

Na Indywidualnych Kontach Emerytalnych Polacy zgromadzili ponad 1 mld zł, na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego – ponad 0,5 mld zł. Połowa z nich powstała przy Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. W 2016 roku powstało ok. 20% więcej IKE niż w roku poprzednim i to właśnie przez IKE Polacy odkładają na swoje emerytury najwięcej pieniędzy. W 2016 roku dokonano na IKE ok. 300 tys. wpłat, a średnia wpłacona kwota wyniosła nieco ponad 3,5 tys. zł.

Liczba nowo powstałych w 2016 roku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego sięgnęła niemal 64 tys., a najwięcej z nich – podobnie jak w przypadku IKE – zostało stworzonych przy Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Łączna liczba kont IKZE w 2016 roku wyniosła prawie 650 tys., jednak tylko 25% z nich było aktywnych. Średnia kwota wpłacana przez Polaków do IKZE to ok. 3 tys. zł.

W ostatnich latach Polacy coraz chętniej zaczynają samodzielnie odkładać pieniądze na emeryturę, co zauważalne jest w postaci zwiększenia ilości środków gromadzonych w ramach dobrowolnego III filaru systemu emerytalnego. Należy jednak mieć na uwadze, iż w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, oszczędności te są stosunkowo niewielkie.


 
źródło: opracowanie własne