polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2024-06-18

Płaca minimalna na 2025 rok – propozycja Rządu. Wpływ na rezerwy na świadczenia pracownicze.

Dnia 13 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego przyjęto propozycję płacy minimalnej na 2025 rok.

2._Fotolia_95116139_XS.jpgPropozycja Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk wygląda w sposób następujący: od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie miałoby wynosić 4626 zł brutto (wzrost o 7,6% w stosunku do kwoty obowiązującej od 1lipca 2024 roku). Minimalna stawka godzinowa natomiast, miałaby wynosić 30,20 zł brutto (analogicznie: wzrost o 7,5%).

Propozycja ta zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, która ma prawo nanieść na nią korektę.

W ubiegłych dwóch latach wzrost minimalnego wynagrodzenia rok do roku był znacznie większy, wynosił ponad 19%. Zatem w najbliższym czasie wzrost rezerw na świadczenia pracownicze, których podstawą jest minimalne wynagrodzenie, również może być mniejszy niż w ostatnich dwóch latach (biorąc pod uwagę jedynie parametr modelu jakim jest podstawa naliczania świadczenia). Zwolnienie bardzo wysokiego tempa wzrostu minimalnego wynagrodzenia może także mieć znaczenie w ustalaniu długoterminowej stopy wzrostu, która jest również elementem modelu wyceny rezerw na świadczenia pracownicze (takie jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne, które bezpośrednio zależą od minimalnego wynagrodzenia). Aktuariusz co wycenę analizuje długoterminową stopę wzrostów podstaw, zwłaszcza tę, która nie jest w gestii zleceniodawcy usługi wyceny rezerw.

Czytaj także:

Wzrost rentowości obligacji skarbowych generuje spadki aktuarialnych rezerw pracowniczych

Prognoza inflacji na lata 2024-2026

Najnowsze tablice dalszego trwania życia - publikacja GUS


źródło: opracowanie własne