polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2024-04-17

Prognoza inflacji na lata 2024-2026

Najnowsze opracowanie dotyczące inflacji, czyli powszechnego wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce, zostało opublikowane w marcu bieżącego roku.

Wyra__ny_wzrost_inflacji_w_Polsce_____wp__yw_na_wycen___aktuarialnych_rezerw_na___wiadczenia_pracownicze.jpgNarodowy Bank Polski sporządza je i publikuje standardowo trzy razy w roku (w marcu, lipcu i listopadzie). W raporcie przedstawiona jest prognoza inflacji na bieżący rok oraz na dwa kolejne lata (w oparciu o model NECMOD).
Marcowy raport zawiera po dwie prognozy na lata 2024-2026. Pierwsza z nich wynosi odpowiednio: 3,0%, 3,4% i 2,9%. Została sporządzona przy założeniu utrzymywania stóp procentowych NBP oraz działań osłonowych (w odniesieniu do cen energii oraz żywności).
Druga prognoza również zakłada utrzymanie stóp procentowych NBP, ale przy założeniu zakończenia działań osłonowych. Prognozy inflacji kształtują się odpowiednio na poziomie: 5,7%, 3,5%, 2,7%.
W obydwu przypadkach zakłada się, iż począwszy od 2025 roku inflacja ma szansę powrotu do zakresu z tzw. korytarza celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc.).

Poziom inflacji może być bezpośrednio uwzględniony jako parametr modelu wycen rezerw aktuarialnych, np. jeżeli w regulacjach Spółki widnieje zapis, że podstawa nagrody jubileuszowej co roku wzrasta zgodnie z inflacją. Inflacja może również wpływać na inny istotny parametr, jakim są przewidywane wzrosty płac (inflacja będzie tu pośrednim elementem modelu aktuarialnego).
W ogólnym rozrachunku, im niższy jest poziom inflacji, tym mniejsze będą kwoty rezerw przeznaczonych na świadczenia pracownicze, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe czy pośmiertne.

Czytaj także: 

Podstawa odpisu na ZFŚS w pełni zaktualizowana

Najnowsze tablice dalszego trwania życia - publikacja GUS

Ogłoszono płacę minimalną na 2024 rok. Jakie są komentarze aktuariusza?źródło: opracowanie własne