polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2024-03-28

Najnowsze tablice dalszego trwania życia - publikacja GUS

Tablica średniego dalszego trwania życia została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 26 marca 2024 roku.

hourglass_1875812_1280.jpgW komunikacie czytamy, iż parametry dotyczące przeciętnego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn są publikowane za pomocą Komunikatu Prezesa GUS pod koniec pierwszego kwartału każdego roku i obowiązują przez następne 12 miesięcy. Te parametry są wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu określenia wysokości emerytury kapitałowej.
Ze względu na wzrost średniej długości życia, ZUS będzie teraz przyznawał niższe emerytury. W roku 2023 Główny Urząd Statystyczny szacował, że sześćdziesięciopięciolatek będzie żył średnio 210 miesięcy, podczas gdy tegoroczne oszacowanie wynosi 218,9 miesiąca.
Tablica wykazuje, że osoba w wieku 65 lat dożyje średnio do 83 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat – do 84. To oznacza, że dla osób młodszych średnie trwanie życia jest krótsze niż dla osób starszych, zgodnie z metodologią obliczania średniego dalszego trwania życia. Dodatkowo, każdy kolejny przeżyty rok zwiększa szanse na dożycie do starszego wieku.
Zaznaczamy, iż Aktuariusz korzysta w tym temacie z innych opracowań, o czym pisaliśmy tu:https://www.signumbiuro.pl/news/148,nowe-tablice-trwania-zycia-pttz-2022-%E2%80%93-zmiana-trendu-i-jego-wplyw-na-rezerwy-aktuarialne-.html


Czytaj także: 

Podstawa odpisu na ZFŚS w pełni zaktualizowana

Ogłoszono płacę minimalną na 2024 rok. Jakie są komentarze aktuariusza?

Wycena rezerw pracowniczych – czy należy czekać z danymi kadrowymi do końca roku kalendarzowego?


źródło: opracowanie własne