polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2024-05-16

Wzrost rentowości obligacji skarbowych generuje spadki aktuarialnych rezerw pracowniczych

Rentowności obligacji skarbowych wykorzystywane do dyskontowania płatności, na które tworzone są rezerwy aktuarialne osiągnęły poziom z jesieni ubiegłego roku.

Wlasna_dzialalnosc_gospodarcza_a_wysokosc_emerytury.jpgW ostatnich tygodniach wzrosły rentowności obligacji skarbowych, które są wykorzystywane do ustalenia stopy dyskontowej w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze. Osiągnęły one poziom z jesieni ubiegłego roku (około 5,5%-5,6%). W porównaniu do wartości z końca roku, które wynosiły około 5,1%-5,2%, odnotowano wzrost o około 0,5 punktu procentowego.
Zbliżamy się do śródrocznych wycen rezerw na świadczenia pracownicze (rezerwy na odprawy emerytalne, rezerwy na odprawy rentowe, rezerwy na nagrody jubileuszowe, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, rezerwy na odpis na ZFŚS i inne). Nasuwa się pytanie o dalszy trend rentowności obligacji skarbowych. Jeżeli aktualne wartości się utrzymają lub tendencja wzrostowa będzie wzmagać, to rezerwy pracownicze wyliczane przez aktuariusza w najbliższym czasie będą niższe niż te z końca grudnia 2023 r. W przypadku stosowania przez firmę MSR nr 19, to efekt tego spadku rezerw zostanie zaliczony do pozycji "zyski i straty aktuarialne wynikające ze zmian założeń finansowych".
Częstotliwość aktualizacji rezerw aktuarialnych zależy od potrzeb konkretnej jednostki. Na ogół wykorzystywane są wyceny raz na rok (zgodnie z datą zamknięcia ksiąg), jednak praktykowane są także półroczne oraz kwartalne weryfikacje. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z audytorem lub aktuariuszem. 

Czytaj także:

Prognoza inflacji na lata 2024-2026

Podstawa odpisu na ZFŚS w pełni zaktualizowana

Pełne odmrożenie odpisu na fundusz socjalny w 2024 roku
źródło: opracowanie własne