polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2024-02-19

Podstawa odpisu na ZFŚS w pełni zaktualizowana

W październikowym wpisie sygnalizowaliśmy o planach pełnego odmrożenia podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przypuszczenia zrealizowały się.

PPK.jpgPodstawę do wyliczenia odpisu w 2024 r. stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2023 r. czyli jest to kwota 6.445,71 zł. Zwiększenie uznaniowe na każdego emeryta i rencistę nad którym firma sprawuje opiekę, wynosi aktualnie 402,86 zł.
W stosunku do wartości obowiązującej w ubiegłym roku nastąpił bardzo istotny wzrost, aż o 26%. Jest to skutkiem „odmrożenia” podstawy aż o 2 lata na raz, oraz szybko rosnącego w ostatnich latach przeciętnego wynagrodzenia.
Jaki będzie efekt aktualizacji podstawy odpisu na Fundusz dla rezerw aktuarialnych? Zasadniczo wzrost wysokości podstawy danego świadczenia skutkuje wzrostem rezerwy na płatności tego świadczenia. Zatem najbliższe wyceny rezerw na odpis na Fundusz mogą kształtować się na istotnie wyższych poziomach. Rezerwy te są także szczególnie wrażliwe na zmiany stopy dyskonta oraz zmiany modelu śmiertelności (np. aktualizację gusowskich tablic trwania życia).


Czytaj także:

Pełne odmrożenie odpisu na fundusz socjalny w 2024 roku

Nowe tablice trwania życia (PTTŻ 2022)]

Niższe stopy procentowe NBP a rezerwy aktuarialne 2023

źródło: opracowanie własne