polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2023-10-16

Pełne odmrożenie odpisu na fundusz socjalny w 2024 roku

W 2024 roku odpis będzie naliczany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2023 roku.

PPK.jpgWe wrześniu do wiadomości publicznej została podana informacja o nowym minimalnym wynagrodzeniu, które zacznie obowiązywać w przyszłym roku kalendarzowym, jest już też zaplanowana kolejna zmiana – na lipiec 2024 roku. Należy również pamiętać, że w trakcie bieżącego roku dokonano aktualizacji podstawy odpisu na ZFŚS zgodnie z ustawą z lipca 2023 roku. W wyniku tej zmiany, od lipca 2023 roku do końca roku, podstawą odpisu jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2021 roku ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Lipcowe odmrożenie podstawy o 2 lata spowodowało wzrost podstawy odpisu o 15,1%. Oczywiście bezsprzecznie wpłynie to na rezerwy aktuarialne na odpis na ZFŚS. Omawiane świadczenie zasadniczo obejmuje byłych pracowników, czyli emerytów i rencistów, ale należy pamiętać, że dotyczy także obecnie zatrudnionych.
Co więcej, w ostatnich dniach pojawiły się informacje, że docelowo zaplanowane jest pełne odmrożenie podstawy odpisu na ZFŚS. Oznacza to, że w 2024 roku odpis będzie naliczany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2023 roku, co będzie stanowiło bardzo znaczące zwiększenie w porównaniu do aktualnych wartości.


Czytaj także:

Ogłoszono płacę minimalną na 2024 rok. Jakie są komentarze aktuariusza?
Niższe stopy procentowe NBP a rezerwy aktuarialne 2023
Czy MSR 19 i KSR 6 nakazuje tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze na ZFŚS?

źródło: opracowanie własne