polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2023-09-20

Ogłoszono płacę minimalną na 2024 rok. Jakie są komentarze aktuariusza?

14 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. wysokości płacy minimalnej na 2024 rok.

Polacy_coraz_chetniej_gromadza_pieniadze_na_przyszla_emeryture.jpgOd stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4242 zł brutto, natomiast od lipca 2024 roku – 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 27,7 zł brutto w pierwszym okresie, a w drugim - 28,1 zł brutto.

Projekt w tej sprawie opublikowano w sierpniu tego roku – kwoty minimalnej płacy i stawki ogłoszone w rozporządzeniu z września są tożsame.
Podwyżka minimalnego wynagrodzenia dwukrotnie w przeciągu roku jest zgodna z przepisami. W przypadku, gdy wskaźnik cen osiągnie co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz stawki minimalnej godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Warto przypomnieć, że w 2023 roku płaca minimalna również została podniesiona dwukrotnie z poziomu 3010 zł, który obowiązywał w 2022 roku. Od 1 stycznia wyniosła 3490 zł, a od 1 lipca 2023 roku - 3600 zł brutto.

Wzrost wynagrodzenia ma zasadniczy wpływ na wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych – zmienna ta spowoduje znaczny wzrost rezerwy aktuarialnej na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, rezerw na nagrody jubileuszowe itp. Jednak nie jest to jedyny czynnik mający istotny wpływ na tę wycenę - bez dokładnych wyliczeń rezerw ciężko jest jednoznacznie określić, w którym kierunku podążą rezerwy pracownicze.

Przypominamy, iż Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19, Krajowy Standard Rachunkowości 6 i Krajowy Standard Aktuarialny 1 zalecają, aby wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze itp., ze względu na jej skomplikowany i długoterminowy charakter, została przeprowadzona przez licencjonowanego aktuariusza.


Czytaj także: 

Niższe stopy procentowe NBP a rezerwy aktuarialne 2023
Nowe tablice trwania życia (PTTŻ 2022) – zmiana trendu i jego wpływ na rezerwy aktuarialne
Wycena aktuarialna rezerw pracowniczych w kontekście wzrostu minimalnego wynagrodzenia

źródło: opracowanie własne