polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2023-08-09

Nowe tablice trwania życia (PTTŻ 2022) – zmiana trendu i jego wpływ na rezerwy aktuarialne

Po okresie niepewności wywołanej pandemią COVID-19 nadeszła faza odwrócenia wcześniejszej tendencji spadku średniej długości życia.

Likwidacja_OFE.jpgTablice trwania życia (TTŻ) to narzędzie statystyczne używane do analizy oczekiwanej długości życia ludzi w różnych grupach wiekowych oraz w zależności od płci. TTŻ zawierają dane na temat współczynników umieralności dla różnych grup wiekowych, które pozwalają na oszacowanie prawdopodobieństwa przeżycia do określonego wieku. Na podstawie tych danych można również obliczyć średnią długość życia dla konkretnej populacji.

Najnowsze Tablice Trwania Życia opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny przynoszą bardzo dobre wieści - finalnie odwróciła się niekorzystna tendencja skracania się trwania życia w Polsce.
W 2022 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 73,4 roku, podczas gdy dla kobiet było to 81,1 roku.

Rok 2022 jest pod tym względem pierwszym przełomowym rokiem po okresie pandemicznym. Dane pokazują, że choć jeszcze nie osiągnięto poziomu sprzed pandemii, to średnia długość życia w 2022 roku zbliżyła się do poziomu z 2013 roku. To oznacza, że sytuacja zdrowotna i demograficzna kraju zaczęła się poprawiać po trudnych wyzwaniach ostatnich lat.

Wzrost trwania życia ma również wpływ na rezerwy aktuarialne: aktualizacja założeń demograficznych (rocznik tablic trwania życia) będzie miała wpływ na wysokość tychże, szczególnie na rezerwy na odprawy pośmiertne oraz na odpis na ZFŚS – świadczenia płatne pracownikowi przez pracodawcę po jego okresie zatrudnienia. Najłatwiej jest to zobrazować przykładem rezerwy na odprawy pośmiertne. Skoro szanse na wystąpienie zdarzenia polegającego na śmierci pracownika spadły (populacja charakteryzuje się wyższą przeżywalnością), to zabezpieczenie (rezerwa) na ewentualne wypłaty odpraw pośmiertnych także może być niższe. Należy pamiętać, że zabezpieczenie może być niższe, ale nie musi, ponieważ model wyceny rezerw aktuarialnych zawiera szereg innych równie istotnych parametrów.


Czytaj także: 

Rezerwa na odprawy pośmiertne – komu przysługuje?

Wyraźny wzrost inflacji w Polsce

Pracownicze Plany Kapitałowe – sukces czy porażka nowego systemu świadczeń emerytalnych?źródło: opracowanie własne