polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2023-09-14

Niższe stopy procentowe NBP a rezerwy aktuarialne 2023

Stopa referencyjna została obniżona z 6,75% aż do 6,00%.

Jakie_b__da_konsekwencje_zniesienia_limitu_skladek_ZUS.jpg7 września 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o istotnym obniżeniu wysokości stóp procentowych (m.in. referencyjnej, lombardowej, depozytowej).
W tej sytuacji należy spodziewać się spadku rentowności obligacji skarbowych. Efektem tego będzie konieczność przyjęcia przez aktuariusza w wycenach rezerw na odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe, niższej technicznej stopy dyskonta. Gdy taki scenariusz się zrealizuje, to spowoduje to wzrost rezerw aktuarialnych.

Należy mieć na uwadze, że rezerwy wyceniane na koniec 2022 roku bazowały na istotnie wyższej stopie dyskonta od aktualnie rekomendowanej przez nasze biuro. Zatem wizja dalszego obniżania się rentowności obligacji skarbowych (a co za tym idzie spadku stopy dyskonta) może generować istotny wzrost rezerw na koniec 2023 roku. Z tego powodu biuro aktuarialne Signum zaleca sporządzenie wstępnej wyceny rezerw, która pozwoli oszacować ewentualną zmianę tego zobowiązania i zredukować zaskoczenie na koniec roku.


Czytaj także:

Wycena aktuarialna rezerw pracowniczych w kontekście wzrostu minimalnego wynagrodzenia

Czy MSR 19 i KSR 6 nakazuje tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze na ZFŚS?

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 r.

źródło: opracowanie własne