polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2021-01-25

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 r.

Zmiany uchwalone przez Sejm w sprawie waloryzacji rent i emerytur wejdą w życie 1 marca 2021 r.

Waloryzacja_rent_i_emerytur_w_2021_r.jpgNowelizacja ustawy zakłada, że świadczenia wzrosną o 3,84%, w związku z czym najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne będą wynosić 1250 zł. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosą 937,50 zł.

W ustawie przewidziano także wypłatę trzynastej emerytury dla seniorów w wysokości emerytury minimalnej – 1250 zł brutto.

Zobacz również:

Czy MSR 19 i KSR 6 nakazuje tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze na ZFŚS?
Wnioski po II i III etapie wdrażania PPK
Zmiana limitów wpłat na IKE i IKZE w 2021 r.
Zmiany w waloryzacji emerytur
IV etap PPK

źródło: opracowanie własne