polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2020-11-03

IV etap PPK

Kolejny etap wdrożeń

IV_etap_PPK.jpgOd 1 stycznia 2021 roku rusza ostatni, czwarty etap wdrażania PPK. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą wprowadzać w swoich przedsiębiorstwach podmioty z sektora finansów publicznych.

Firmy powinny wybrać zgodnie z kryteriami wyboru zapisanymi w Ustawie o PPK podmiot Zarządzający, któremu będą przekazywać składki uczestników. Z wybraną instytucją firma powinna zawrzeć dwie umowy:

• Umowę o zarządzanie do 26.03.2021 roku
• Umowę o prowadzenie do 10.04.2021 roku

Umowę o zarządzanie PPK mogą być zawierane przed wyżej wymienionym terminem, ale data z datą obowiązywania nie wcześniejszą niż 26.03.2021 r. W przypadku zawarcia umowy przed 01.01.2021 r. nie stosuje się Prawa Zamówień Publicznych (PZP).

Pomoc w przejściu przez proces wyboru instytucji Zarządzającej PPK mogą oferować podmioty doradcze, w tym doświadczone w tym zakresie biuro aktuarialne – Signum.

Zobacz również:

Drugi i trzeci etap wdrażania PPK

III etap PPK

PPK, a podatek dochodowy
źródło: Opracowanie własne