polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2023-10-24

Dyskonto aktuariusza w październiku 2023 istotnie niższe niż roku temu

W wycenach rezerw aktuarialnych, aktualizacja stopy dyskontowej na wartość niższą skutkuje wzrostem rezerw aktuarialnych.

stopy_procentowe.jpgW wycenach rezerw aktuarialnych jednym z kluczowych parametrów modelu jest stopa wykorzystywana do dyskontowania przyszłych zobowiązań pracowniczych (odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych itp.).
Aktualnie rekomendowana przez nasze biuro aktuarialne stopa dyskonta wynosi 5,6%. Bazujemy w tym zakresie na rentownościach precyzyjnie ustalonych, płynnych obligacji skarbowych o odpowiedniej zapadalności.
W porównaniu z poprzednim rokiem stopa dyskonta uległa istotnemu spadkowi. Rok temu, w październiku, kształtowała się na poziomie 7,3%, zaś na koniec 2022 roku wynosiła 6,7%. W zależności od tego kiedy dokładnie naliczano ubiegłoroczne rezerwy aktuarialne, to przy obecnych wyliczeniach rezerw spadek stopy może wynosić 1,1-1,7 punktu procentowego.
W wycenach rezerw aktuarialnych, aktualizacja stopy dyskontowej na wartość niższą skutkuje wzrostem rezerw aktuarialnych. Ze względu na możliwość znaczących fluktuacji kwoty rezerw, aktuariusz zaleca przynajmniej coroczne aktualizacje.


Czytaj także:

Pełne odmrożenie odpisu na fundusz socjalny w 2024 roku

Niższe stopy procentowe NBP a rezerwy aktuarialne 2023

Wyraźny wzrost inflacji w Polsce – wpływ na wycenę aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze
źródło: opracowanie własne