polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2020-07-24

PPK, a podatek dochodowy

Jak ominąć podatek Belki

PPK_a_podatek.jpgW momencie osiągnięcia 60. roku życia uczestnik ma prawo do wypłaty środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeżeli uczestnik PPK zdecyduje się jednorazowo wypłacić wszystkie zgromadzone środki w  takim przypadku od 75% wypłaconych pieniędzy zostanie pobrany podatek Belki, a pozostałe 25% zostanie zwolnione z opodatkowania.

Aby pominąć zryczałtowany podatek dochodowy należy 75% środków wypłacić w co najmniej 120 ratach (10 lat), a pozostałe 25% można wypłacić jednorazowo. 

W przypadku, jeżeli wysokość miesięcznej raty wyniesie mniej niż 50 zł, to wszystkie środki zostaną wypłacone uczestnikowi jednorazowo. Całość takiej wypłaty zostanie zwolniona z podatku Belki.

źródło: Opracowanie własne