polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2020-07-01

III etap PPK

Kolejny etap wdrożeń

pracownicze plany kapitalowe_1.jpgOd dziś (1 lipca 2020 roku) rusza przedostatni, trzeci etap wdrażania PPK. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą wprowadzać w swoich przedsiębiorstwach firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników – zgodnie ze stanem na koniec roku 2019.

Firmy powinny wybrać zgodnie z kryteriami wyboru zapisanymi w Ustawie o PPK podmiot Zarządzający, któremu będą przekazywać składki uczestników. Z wybraną instytucją firma powinna zawrzeć dwie umowy:

• Umowę o zarządzanie do 27.10.2020 roku
• Umowę o prowadzenie do 10.11.2020 roku

Zmiana terminów wynikających z wprowadzenia pakietu ustaw tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową powoduje kumulację firm zarówno z drugiej, jak i trzeciej tury. Zmiana ta wynika z sytuacji kryzysowej spowodowanej COVID19.

Pomoc w przejściu przez proces wyboru instytucji Zarządzającej PPK mogą oferować podmioty doradcze, w tym doświadczone w tym zakresie biuro aktuarialne – Signum.


źródło: Opracowanie własne