polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Rekomendacje

  • Ricoh Polska Sp. z o.o.

    Od 2009 roku corocznie zlecamy firmie Signum Biuro Aktuarialne wyliczenie rezerwy emerytalnej i rentowej. Usługa była wykonywana sumiennie i szybko, a na dodatkowe zapytania uzyskiwaliśmy wyczerpujące odpowiedzi.

    skan referencji
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

    Raporty sporządzone przez firmę Signum są dokumentami rzetelnymi, czytelnie prezentującymi wyniki, zawierające opis zastosowanej metodologii wyceny, kalkulacji oraz stosowanych do wyliczeń kryteriów. Tak sporządzone raporty nie budziły zastrzeżeń czy uwag ze strony audytorów badających sprawozdanie finansowe.

    skan referencji