polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Rekomendacje PPK


Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

Silną stroną marki Signum Biuro Aktuarialne jest również komunikacja w trakcie realizacji zleceń, doradcy Signum Biuro Aktuarialne charakteryzują się dużym profesjonalizmem oraz najwyższymi standardami kultury osobistej.

Skan referencji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Nasza rekomendacja jest dowodem na wysoką jakoś usług świadczonych przez Signum Biuro Aktuarialne. Dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. najważniejsza była czytelność i kompleksowość przedstawionych dokumentów oraz analiz dotyczących PPK.

Skan referencji

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer"

Dzięki firmie Signum Biuro Aktuarialne proces wyboru zarządzającego i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie przebiegł sprawnie i terminowo.

Skan referencji

Atem-Polska Sp. z o.o.

Dzięki zaprezentowanym w raportach zestawieniom, porównującym zarządzających zgodnie z wymaganiami Ustawy o PPK, proces wyboru zarządzającego w firmie przebiegł sprawnie i prawidłowo.

Skan referencji 

Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy

Nasze doświadczenie we współpracy z firmą Signum Biuro Aktuarialne pozwala polecić ją jako wiarygodnego i rzetelenego partnera oraz doradcę.

Skan referencji 

Bowim S.A.

Dla Bowim S.A. najważniejsza była czytelność i kompleksowość przedstawionych dokumentów oraz analiz dotyczących PPK. Dzięki firmie Signum Biuro Aktuarialne proces wyboru zarządzającedo PPK przebiegł sprawnie i terminowo.

Skan referencji