polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2020-08-14

PPK (aktywa) – lipiec 2020

1,64 mld zł w PPK

PPK_aktywa.jpgZgromadzone aktywa w Pracowniczych Planach Kapitałowych osiągnęły poziom 1,64 mld zł po lipcowym przyroście o 0,2 mld zł. Systematycznie opłacane składki od pracodawców, jak i uczestników PPK pozwalają utrzymać wysoką dynamikę wzrostu.

Szacuje się około 25 mln zł zysku wypracowanego w lipcu 2020 przez Zarządzających. Saldo wpłat/wypłat wynosi około 185 mln zł, w skład którego wchodzi około 26 mln zł wpłaty powitalnej. Przeciętnie fundusze z datą w 2025 roku wypracowały 0,90% zysku, a fundusze z datą w 2060 roku 2,10% zysku.

Najwyższą dynamikę wzrostu aktywów w lipcu 2020 osiągnęło TFI Allianz Polska ze wzrostem na poziomie 19,00%. Udział w rynku tego Towarzystwa wynosi ponad 3,00%. W pierwszej trójce znajduję się kolejno PKO TFI z ponad 1/3 udziałem w całym rynku PPK; następnie TFI PZU z 14,10% udziałem w rynku oraz Nationale-Nederlanden PTE z 13,10% udziałem.

źródło: Opracowanie własne