polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2020-06-26

Sytuacja dotycząca stóp procentowych w roku 2020 oraz 2021

W roku 2021 konieczny będzie stopniowy powrót do stóp procentowych z 2019 roku

stopy_procentowe.jpgW ciągu następnego roku kalendarzowego Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała bardzo ostrożnie, a zarazem stopniowo oraz delikatnie wracać do poziomów stóp procentowych z roku 2019.

Rozsądne połączenie polityki gospodarczej musi polegać na kontynuowaniu aktywnej prowzrostowej polityki fiskalnej oraz ostrożnej antyinflacyjnej polityki monetarnej. Najprawdopodobniej w ciągu następnego roku kalendarzowego RPP będzie stopniowo wracać do poziomów stóp NBP z 2019, które przez wiele lat dobrze służyły koniunkturze gospodarczej.

Walka z inflacją spoczywa na Narodowym Banku Polskim i wymaga ona daleko posuniętej ostrożności. O ile oddziaływanie makroekonomiczne obniżania stóp procentowych może budzić wątpliwości, o tyle ich podnoszenie zdaje się być bardziej skuteczne i to zarówno w wymiarze 'makro', jak i 'mikro'.

W bieżącym roku Rada Polityki Pieniężnej już trzy krotnie obniżyła stopy procentowe, łącznie o 1,4 pkt proc. Ostatnia obniżka, która zaskoczyła ekonomistów, miała miejsce 28 maja. Obecnie główna stopa procentowa jest rekordowo niska i wynosi 0,1 proc. Wcześniej, od 2015 roku, pozostawała na niezmienionym poziomie 1,5 proc.
 
źródło: Opracowanie własne