polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2020-06-17

Kolejna publikacja wysokości opłat w PPK

Wzrost aktywów netto w PPK

Portal internetowy Pracowniczych Planów Kapitałowych – mojeppk – opublikowała kolejny raport zawierający zestawienie średnich opłat za zarządzeniu oraz informacje o wysokości aktywów netto. Publikacja zawiera wszystkich 20 dostawców PPK.

Zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych maksymalne opłaty za zarządzanie środkami mogą wynosić do 0,50%. Średnie opłaty nie zmieniły się względem maja 2020 roku. Wartości wahają się pomiędzy 0,20% dla funduszy zdefiniowanej daty 2025, aż do 0,47% dla funduszy zdefiniowanej daty 2060.

Wartość aktywów netto wynosiła w maju 1,25 mld zł – zgodnie z raportem od Analizy.pl. Jest to prawie dwukrotność stanu na koniec marca (609,50 mln zł) – zgodnie z raportem Komisji Nadzoru Finansowego.

źródło: Opracowanie własne