polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2020-05-06

Jak wirus wpłynął na rynek kapitałowy

COVID-19, a wpływ na sytuację w PPK

IZFIA (Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami) opublikowała kolejny raport o poziomie wartości aktywów w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. W marcu 2020 wartość funduszy spadła o ponad 30 mld PLN. Głównym czynnikiem spadku jest sytuacja wywołana przez koronawirusa. Duży wpływ na sytuację gospodarczą w kolejnych okresach będzie miał pakiet ustaw tworzących Tarczą Antykryzysową. Jednym z czynników jest tzw. vacatio legis – zawieszenie niektórych ustaw. Między innymi dotyczy to Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zarówno pracodawcy, jak i uczestnicy nie przekazują kolejnych składek do PPK (pracownik może wpłacać jedynie na podstawie przekazanej deklaracji).

Większość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oferuje zarządzanie oraz prowadzenie PPK. W lutym 2020 roku wartość zgromadzonych środków w funduszach zdefiniowanej daty w TFI wynosiła ok. 360 mln PLN, natomiast w marcu 2020 roku ponad 500 mln PLN (z czego ok. 35 mln PLN wynika z dopłat rocznych oraz wpłat powitalnych). Należy pamiętać, że w kwietniu rachunki niektórych uczestników wciąż będą zasilane o dopłaty ze Skarbu Państwa – będzie to łącznie ok. 250 mln PLN, zgodnie z prognozami Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wielu analityków uznaje, że spadki są okazją dla nowopowstających programów PPK. Środki uczestników będą przeznaczane na zakup przecenionych akcji, co w długoterminowej perspektywie daje szanse na większe zyski.

 
źródło: Opracowanie własne