Aktuariusz, usługi aktuarialne

Biuro Usług Aktuarialnych Signum istnieje od 2004 roku. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych i uznanych firm zajmujących się doradztwem aktuarialnym. W ofercie biura usługi aktuarialne oraz wyceny aktuarialne. Biuro Aktuarialne Signum specjalizuje się w usługach aktuarialnych, wymagających doświadczenia i wiedzy z dziedziny inżynierii finansowej, matematyki ubezpieczeniowej, finansowej, prawdopodobieństwa i statystyki, a także szacowaniu ryzyka finansowego długoterminowych projektów (wyliczanie rezerw na świadczenia i odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze). W naszym biurze zatrudniamy profesjonalnych aktuariuszy. Aktuariusz to wszechstronny specjalista, zajmujący się szacowaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Aktuariusz to profesjonalista z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki. Praca aktuariusza ściśle powiązana jest z obszarem ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz planów emerytalnych. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalne usługi i wyceny aktuarialne. Wpisany do rejestru aktuariusz!

Rezerwy na świadczenia i odprawy emerytalne, rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum oferuje szeroką gamę usług aktuarialnych, ze szczególnym naciskiem na wycenę zobowiązań z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom, wynikających z podpisanych układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami oraz przepisów Kodeksu Pracy. Wyliczamy i szacujemy:


Wszystkie wyceny aktuarialne wykonywane są przez doświadczonych i profesjonalnych aktuariuszy. Nasze wyceny aktuarialne są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie wyliczy rezerwy pracownicze!

Rezerwy na odprawy emerytalne

Biuro Aktuarialne Signum to profesjonalni i doświadczeni aktuariusze. Początki tego zawodu w Polsce datują się na lata 20. wieku XX, kiedy to rozpoczął działalność Polski Instytut Aktuariuszy. Od roku 1991 tradycje te kontynuuje Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. W Polsce aktuariusz to niezwykle rzadki zawód. Wysoki próg koniecznych umiejętności skutecznie odsiewa wszelkiego rodzaju amatorów. Profesjonalny aktuariusz to taki, który został wpisany do rejestru aktuariuszy, zgodnie z art.37b ust.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Aby zostać aktuariuszem, należy zdać egzamin aktuarialny przy Komisji Nadzoru Finansowego, mieć wykształcenie wyższe oraz posiadać wiedzę z matematyki, ubezpieczeń, ekonomii. Profesjonalny aktuariusz gwarantuje, że wszystkie wyceny aktuarialne będą starannie i należycie wykonane, zgodnie z najwyższymi standardami rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości - policzy rezerwy na odprawy emerytalne!

Rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum to wieloletnie doświadczenie w działalności aktuarialnej. W swojej historii wykonaliśmy ponad tysiąc wycen aktuarialnych dla różnych podmiotów, w tym także dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Naszymi klientami są zarówno firmy zatrudniające kilka tysięcy osób, jak i firmy kilkunastoosobowe, instytucje państwowe. Firmy krajowe i zagraniczne. Zgromadzona przez ten czas wiedza i doświadczenie pozwalają nam w szybki i profesjonalny sposób obsługiwać wielu klientów przy zachowaniu najwyższych standardów i niskich cen. Nasza kadra gwarantuje że każda wycena rezerw na świadczenia emerytalne, rezerw pracownicznych czy rezerw na nagrody jubileuszowe będzie wykonana szybko i rzetelnie. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie oszacuje i wyliczy rezerwy na świadczenia emerytalne!

Rezerwy na nagrody jubileuszowe

Biuro Aktuarialne Signum to kompleksowa oferta usług aktuarialnych. W naszej ofercie wyceny aktuarialne z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw rentowych, odpraw pośmiertnych, niewykorzystanych urlopów, ekwiwalentów energetycznych, deputatów węglowych, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń pracowniczych. Zajmujemy się także projektowaniem programów emerytalnych, układów zbiorowych oraz regulaminów wynagradzania. Wykonujemy analizy wymagające wiedzy z zakresu statystyki, matematyki finansowej i aktuarialnej. Podejmujemy się także profesjonalnego szacowania ryzyka finansowego długoterminowych projektów. Biuro Aktuarialne Signum – doświadczony aktuariusz oferujący profesjonalne usługi aktuarialne - szybko i solidnie!

Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 14 lat doświadczenia

Ponad 900 klientów i 5000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
    
  Istniejące ponad 14 lat Biuro Aktuarialne Signum jest jedną z najbardziej doświadczonych i uznanych firm zajmujących się doradztwem aktuarialnym. Specjalizujemy się w działalności wymagającej doświadczenia i wiedzy z dziedziny matematyki aktuarialnej, ubezpieczeniowej i finansowej.
 
     Oferujemy bardzo szeroki zakres usług aktuarialnych, ze szczególnym nastawieniem na wycenę zobowiązań z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom (m. in. aktuarialne wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, opcje na akcje, warranty itp.). Wszystkie wyliczenia są dokonywane przez doświadczonych aktuariuszy, zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości KSR 6, Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 19 lub US GAAP.

     W naszej dotychczasowej działalności wykonaliśmy ponad 5000 podobnych wycen dla różnych podmiotów, w tym także dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno firmy zatrudniające kilka tysięcy osób, jak i firmy kilkunastoosobowe, firmy prywatne jak i przedsiębiorstwa państwowe, firmy polskie jak i zagraniczne.


Jesteśmy pierwszym biurem aktuarialnym w Polsce posiadającym certyfikaty:
       ISO 9001   - System Zarządzania Jakością
       ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
w zakresie usługi aktuarialne, wyceny finansowe, wyceny rezerw.

     Powyższe certyfikaty gwarantują Państwu, że wszelkie wyliczenia w naszej firmie są dokonywane wyłącznie przez uprawnionych do tego licencjonowanych aktuariuszy, a przekazywane nam przez Państwa informacje są odpowiednio chronione i nie mają do nich dostępu osoby do tego nieuprawnione.


     Aktuariusz to nie tylko biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Dzięki obszernej wiedzy naszych aktuariuszy na temat matematyki finansowej, zajmują się oni również wycenami przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych, biznesplanami oraz doradztwem transakcyjnym. Nasi aktuariusze współpracują także z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie wyceny rezerw techniczno - ubezpieczeniowych oraz Solvency II.

Zapraszamy do współpracy! Nasi aktuariusze chętnie odpowiedzą na dodatkowe pytania.

 
 
WYCENY REZERW 2017/2018 - zapraszamy do kontaktu z naszymi aktuariuszami!

Zaufali nam
Signum_logos_white_2016.png