polski angielski
 
Signum Office of the Actuary
st. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warsaw

phone: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2009-05-29

CEIOPS Conference 2009

CEIOPS informed about the date of annual Conference of the European Committees in Frankfurt.

   
   Pragniemy poinformować, że CEIOPS ogłosił, iż 5 doroczna Konferencja CEIOPS odbędzie się 18 listopada br. we Frankfurcie nad Menem.

W tym roku głównymi tematami dyskutowanymi podczas trzech sesji panelowych będą:
* implementacja projektu dyrektywy Solvency II;
* pracownicze programy emerytalne;
* konwergencja międzysektorowa.

Dodatkowo Jacques de Larosière zaprezentuje swój pogląd w zakresie kontynuacji rozwiązań zaproponowanych w Raporcie wydanym przez High Level Group on Financial Supervision.

Informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konferencji dostępne są na poniżej podanych stronach:

Direct Hyperlink to the Conference Announcement: http://www.ceiops.eu/media/files/Conference-2009/CEIOPS-Conference-Announcement-2009.pdf
Direct Hyperlink to the Conference Draft Programme: http://www.ceiops.eu/media/files/Conference-2009/CEIOPS-Conference-2009-Draft-Programme.pdf
Direct Hyperlink to the Conference website: http://www.ceiops-conference.com/

KNF informuje o konferencji organizowanej przez Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), która odbędzie w dniu 23 lutego 2009 r. w Paryżu. Konferencja Preparing for the future: where to now for regulation and supervision in the field of securities? oraz towarzyszące jej dyskusje warszatatowe poświęcone będą zagadnieniom związanym z obecną sytuacją na rynkach finansowych. Panele dotyczące kryzysu oraz jego wpływu na działania nadzorcze w przyszłości, zmian w unijnej i światowej architekturze nadzorczej umożliwią wymianę doświadczeń oraz przedyskutowanie aktualnie proponowanych rozwiązań. Wydaje się, iż wielu przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego powinno wziąć udział w tej konferencji. Organizator - CESR - jako komitet doradczy Komisji Europejskiej zyskuje na znaczeniu jako ciało zaangażowane w rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z kryzysem na rynkach finansowych; zmiany w europejskiej architekturze nadzoru moga wkrótce wzmocnić jego instytucjonalną pozycję, m.in. oddając mu zadanie koordynacji nadzoru nad agencjami ratingowymi. Panelistami będą najwyższi rangą przedstawiciele europejskich regulatorów rynku, m.in. szef EBC Jean-Claude Trichet, Dyrektor Generalny w Komisji Europejskiej Joergen Holmquist i pani Pervenche Berès z Parlamentu Europejskiego. Korzyścią z udziału w tej konferencji będzie wiedza uzyskana od bezpośrednio z ust europejskich decydentów na temat tego, jakie zmiany na rynkach finansowych może przynieść niedaleka przyszłość.

 
źródło: knf.gov.pl/