polski angielski
 
Signum Office of the Actuary
st. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warsaw

phone: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2009-10-27

Actuarial Examinations

Financial Supervision Commission information about the date of the next actuarial exam


    Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. Nr 211, poz. 2054) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż najbliżzy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniu 30 listopada 2009 r. (początek o godzinie 8.30) w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWSBiA w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9, w sali A - 301. Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:
 
godz. 8.30 – Matematyka finansowa,
godz. 10.40 – Matematyka ubezpieczeń na Ŝycie,
godz. 13.00 – Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych,
godz. 15.10 – Prawdopodobieństwo i statystyka.
 
źródło: knf.gov.pl