Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 14 lat doświadczenia

Ponad 1000 klientów i 6000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Wycena znaku towarowego

Marka pod ochroną

Nikomu nie trzeba chyba przedstawiać dziś marki Coca-Cola, Pepsi czy Apple. Są to marki powszechnie znane, mające miliony lojalnych klientów na całym świecie. Na swoją pozycję na globalnym rynku właściciele tychże marek pracowali całymi latami. Budowanie marki wokół wybranego znaku towarowego, takiego jak chociażby Coca-Cola nie jest rzeczą prostą. Na dodatek, reputację marki buduje się latami, ale można ją utracić w ciągu kilku dni, przez zawistne działania konkurencji lub konsumentów. Taki czarny PR, jak nazywa się to w branży reklamowej, jest największym zagrożeniem dla marek, choć chyba takim firmom, jak przedstawione powyżej, niewiele rzeczy jest w stanie zaszkodzić. Marka jest bardzo cenną wartością dla przedsiębiorcy. W momencie, gdy ma ona pożądany, korzystny wizerunek w świadomości konsumentów i całego otoczenia biznesowego, przedsiębiorca będący jej właścicielem, musi zadbać o odpowiednią wycenę wartości znaku towarowego i o jego zabezpieczenie. Jak tego dokonać?

Znak towarowy jako wartościowy składnik majątku

Majątek firmy nie może być utożsamiany wyłącznie ze środkami trwałymi, choć one najczęściej są największą wartością przedsiębiorstwa. Jednocześnie marka, wraz ze znakiem towarowym jest cennym składnikiem majątku firmy. Jak cennym? Na to pytanie trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dopiero rzetelna wycena znaku towarowego, dokonana zgodnie z istniejącymi procedurami pozwoli na jego określenie.

Nie można określać, że wartość znaku towarowego to jedynie jego cena, za którą właściciel jest skłonny go sprzedać.

Na czym polega wycena znaku towarowego?

Podczas wyceny znaku towarowego bierze się pod uwagę wiele czynników, wpływających na zwiększenie ostatecznej sumy, będącej odzwierciedleniem wartości marki. Otóż, na wartość znaku towarowego składają się:
Znaki towarowe najczęściej wyceniane są w korespondencji do metody dodatkowego zysku, polegającej na tym, że firma szacuje dodatkowy zarobek, jaki osiąga lub w przyszłości może osiągnąć, z tytułu sprzedaży produktów pod tym znakiem towarowym.

Po co wyceniać markę?

Przedsiębiorca w dużej mierze musi zadbać o kształtowanie pozytywnego wizerunku marki w świadomości wszystkich docelowych klientów. Marka i znak towarowy to niematerialne składniki majątku firmy, mające jednak decydujący niekiedy wpływ na wartość przepływów pieniężnych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Marka firmy powinna znajdować się pod szczególną ochroną, zwłaszcza wtedy, gdy jest ona czynnikiem sprzyjającym indywidualizacji firmy i jej produktów. Rozpoznawalny znak towarowy pozwala na budowanie efektywnych strategii marketingowych i na zwiększanie wpływów ze sprzedaży produktów i usług sprzedawanych pod tą samą marką. Mocny i silny znak towarowy, powszechnie znany i kojarzący się z daną firmą bądź jej produktami, przynosi przedsiębiorcy znaczne korzyści finansowe. Markę można sprzedać i w tym wypadku także niezbędne jest dokonanie jej wyceny.

Wycena marki zmierza do precyzyjnego określenia potencjalnych korzyści, jakie wynikają z posiadania praw do niej. Należy pamiętać, że właściciel na ogół będzie wyżej ją cenił, niż osoba, która będzie chciała nabyć znak towarowy. Subiektywizm w wycenie marki nie jest wskazany.