Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 14 lat doświadczenia

Ponad 1000 klientów i 6000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Aktualności
2017-11-29 Wpływ stopy dyskontowej na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze Dyskonto a poziom poszczególnych rezerw 2017-11-22 Przeciętne wynagrodzenie a wysokość rezerw na świadczenia pracownicze Przeciętne wynagrodzenie w 2017 r. (I-III kwartał) 2017-11-15 W 2018 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wzrośnie o 5% 2017-11-09 Wzrost środków gromadzonych przez Polaków na IKE i IKZE Polacy coraz częściej korzystają z Indywidualnych Kont Emerytalnych 2017-11-07 Pracownicze Programy Kapitałowe dla nauczycieli, urzędników i pracowników agencji rządowych Od 2020 r. dodatkowe ubezpieczenie emerytalne dla 3 mln pracowników sfery budżetowej 2017-10-20 Pracownicze Programy Kapitałowe Obowiązkowe Pracownicze Programy Kapitałowe i zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych 2016-09-22 Stopa dyskonta rezerw aktuarialnych Stopa procentowa służąca do dyskontowania przyszłych zobowiązań z tytułu rezerw pracowniczych 2015-05-19 Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 2015 Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 2014-02-10 KSR 6 Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 2014-01-14 Odprawa pośmiertna Kodeks pracy - rezerwy na odprawy pośmiertne