polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2018-02-02

Zniesienie limitu składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a rynek emerytalny

Likwidacja limitu składek na ZUS – konsekwencje dla rynku pracy i rynku emerytalnego

Jakie będą konsekwencje zniesienia limitu składek ZUSRozwój rynku emerytalnego w Polsce jest utrudniony – głównie ze względu na wysokie obciążenie wynagrodzeń składkami na ubezpieczenia społeczne i podatkami. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w „Raporcie Płacowym. Polska i Świat” stwierdza, że Polska jest liderem w OECD pod kątem wydatków na system ubezpieczeń społecznych, a wielkość obciążeń wynagrodzeń jest zbyt wysoka, biorąc pod uwagę poziom rozwoju gospodarczego kraju.

Ponad 35% wynagrodzenia pracującego Polaka przeznaczone jest na finansowanie emerytur oraz wydatków państwa. Zasadne wydaje się zatem negatywne podejście pracowników do korzystania z dodatkowych form oszczędzania na emeryturę, a co z tego wynika - ograniczenie konsumpcji i bieżących wydatków. Likwidacja górnego limitu składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaproponowana przez Radę Ministrów, wpłynie zatem na korzystanie i zakładanie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualnych kont emerytalnych (IKE). Takie rozwiązanie jest bowiem jednoznaczne z podniesieniem obciążeń.

Skutki proponowanego zniesienia limitu na składki ZUS odczuje również krajowy rynek pracy. Liczba nowych miejsc pracy wysokiej jakości oraz wysoko wynagradzanych może zostać ograniczona, co wpłynie na zmniejszenie potencjalnej liczby nowych klientów krajowego rynku emerytalnego. To właśnie takie firmy mają możliwości finansowe, by korzystać z PPE, IKE czy IKZE.

Likwidacja limitu składek na ZUS stanowi również zagrożenie dla rynku emerytalnego ze względu na czasową zbieżność z planami wprowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych. Koszty pracy wzrosną bowiem zarówno ze względu na zniesieniu limitu składek, jak i wprowadzenie PPK. Może to przełożyć się na niższą partycypację pracowników w Pracowniczych Programach Kapitałowych. Skutki mogą być szczególnie odczuwane wśród pracowników, którzy zajmują wysokie stanowiska i posiadają duże kwalifikacje.

System emerytalny jest w ten sposób wykorzystywany do prowadzenia bieżącej polityki fiskalnej, co z kolei może negatywnie skutkować dla rozwoju krajowego rynku emerytalnego.


 
źródło: opracowanie własne