polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2018-01-29

Rośnie zainteresowanie Pracowniczymi Programami Emerytalnymi

Coraz więcej firm chce odkładać na przyszłą emeryturę swoich pracowników

Coraz więcej firm zainteresowanych wprowadzeniem PPENiska stopa bezrobocia oraz nieznane jeszcze szczegółowo założenia Pracowniczych Programów Kapitałowych powodują, że wzrasta zainteresowanie Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. Od listopada 2017 roku do połowy stycznia 2018 roku wpłynęło 35 wniosków o wpis programów do rejestru PPE. Z danych przekazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że podobna liczba wpisów w poprzednich latach dotyczyła okresów rocznych.

Pracownicze Programy Emerytalne – jako niezależna od OFE i ZUS forma oszczędzania na emeryturę – pozwala odkładać pracodawcy środki na przyszłą prywatną emeryturę dla swoich pracowników. Wysokość składki może być określona kwotowo lub procentowo (do 7% wysokości wynagrodzenia). Liderem na rynku PPE pod względem liczby uruchamianych nowych wniosków jest TFI PZU, który prowadzi niemal połowę wszystkich programów w Polsce.

Jedną z przyczyn zwiększenia zainteresowania Pracowniczymi Programami Emerytalnymi jest malejąca wciąż stopa bezrobocia, która według najnowszych danych GUS osiągnęła 6,5%. Problem z pozyskaniem pracowników spełniających oczekiwania pracodawców sprawia, że firmy poszukują nowych benefitów, które zwiększyłyby atrakcyjność danej oferty i pozwoliłyby wyróżnić się na bogatym rynku ofert pracy. Ponieważ PPE objętych jest jedynie ok. 2,5% wszystkich pracowników, pracodawcy mają duży potencjał. Za wprowadzeniem PPE przemawia również fakt, że pracodawcy, którzy finansują omawiany program, korzystają z ulgi w składkach ZUS, co stanowi korzystniejszą formę podwyżki wynagrodzenia.

Zainteresowanie pracodawców Pracowniczymi Programami Emerytalnymi wynika również z planów wprowadzenia od 2019 roku Pracowniczych Programów Kapitałowych. Prace nad ustawą wciąż trwają, a jej treść nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Ze wstępnych założeń ustawy wynika, że zwolnieni z obowiązku wprowadzenia PPK będą pracodawcy, którzy utworzą PPE, a wysokość składki podstawowej opłacanej w ramach tego programu będzie wynosiła min. 3,5%.

Mechanizmy Pracowniczych Programów Emerytalnych są znane ze względu na swoją długoletnią obecność na rynku. Tymczasem Pracownicze Programy Kapitałowe budzą w pracodawcach niepewność ze względu na nieznane szczegóły nowego programu oraz termin jego wejścia w życie. Przedsiębiorcy utrzymywani są zatem w niepewności, część z nich traktuje zapewne PPE jako swego rodzaju ucieczkę przed PPK, których założenia nie zawsze muszą być dla nich atrakcyjne.

Wzrost zainteresowania Pracowniczymi Programami Emerytalnymi może być spowodowany również zwiększeniem świadomości emerytalnej Polaków oraz faktem, że życia na satysfakcjonującym poziomie nie zapewni emerytom korzystanie jedynie z dwóch filarów ubezpieczenia emerytalnego.


 
źródło: opracowanie własne