polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2018-01-02

Lawinowo rośnie liczba wniosków o przyznanie świadczenia emerytalnego

Coraz więcej Polaków wnioskuje o przyznanie emerytury

Wzrost wniosków o świadczenie emerytalneOd wejścia w życie ustawy o obniżonym wieku emerytalnym w dn. 1 października 2017 liczba emerytów w Polsce zwiększyła się o niemal 80 tys. Jednak wniosków o przyznanie świadczenia emerytalnego było znacznie więcej.

Ponad 40% wniosków o przyznanie świadczenia emerytalnego złożyły osoby aktywne zawodowo. W sumie od 1 września do 16 grudnia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 413 tys. wniosków, wydano natomiast niemal 380 tys. decyzji. Wśród osób, które złożyły wnioski o przyznanie emerytury:
   - 32% stanowią osoby pobierające świadczenia emerytalne, rentowe lub przedemerytalne,
   - 13 % stanowią osoby , które nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy,
   - 7% stanowią osoby zarejestrowane w urzędach pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania emerytury ponad 53 tys. osób. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż osoby złożyły wniosek o emeryturę zbyt wcześnie lub nie rozwiązały stosunku pracy z aktualnym pracodawcą.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż na liczbę odmownych wniosków o przyznanie emerytury miał wpływ fakt, iż wnioski składane były przez ubezpieczonych w celu ustalenia wysokości potencjalnej przyszłej emerytury lub sprawdzenia możliwości nabycia prawa do emerytury.


 
źródło: opracowanie własne