Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 1200 klientów i 7000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Aktualności
2017-11-29 Wpływ stopy dyskontowej na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze Dyskonto a poziom poszczególnych rezerw W jaki sposób stopa dyskontowa wpływa na rezerwy aktuarialneStopa dyskontowa jest jednym z istotnych założeń finansowych, o których wspominają KSR 6 i MSR 19. Jej wysokość uzależniona jest od rynkowej rentowności długoterminowych papierów wartościowych, a termin wykupu obligacji powinien być zgodny z szacunkowym terminem realizacji świadczeń.

Stopa dyskontowa z poziomu 2,50 % na dzień 31.12.2014 r. wzrosła o prawie 1 pp. do 3,25% w chwili obecnej. Jej wpływ na wartość rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe itp. jest znaczący. Im wyższa wartość stopy dyskontowej, tym wartość rezerw na świadczenia pracownicze jest niższa (i odwrotnie). Inny jednak będzie wpływ dyskonta na zmianę rezerw na odprawy emerytalne niż na nagrody jubileuszowe. Związane jest to z zapadalnością poszczególnych świadczeń. Termin zapadalności odpraw wypłacanych po okresie zatrudnienia (np. odpraw emerytalnych) jest dłuższy niż termin zapadalności świadczeń wypłacanych w trakcie trwania zatrudnienia (np. nagród jubileuszowych). Stopa dyskontowa będzie miała zatem większy wpływ na zmianę rezerwy na odprawy emerytalne niż na nagrody jubileuszowe.

Stopa dyskontowa jest kluczowym, choć nie jedynym czynnikiem wpływającym na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze.
źródło: opracowanie własne