polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2017-11-22

Przeciętne wynagrodzenie a wysokość rezerw na świadczenia pracownicze

Przeciętne wynagrodzenie w 2017 r. (I-III kwartał)

Wpływ przeciętnego wynagrodzenia na pracownicze rezerwy aktuarialneZgodnie z danymi zaprezentowanymi w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w trzech pierwszych kwartałach 2017 r. wyniosło odpowiednio:

   - I kwartał:    4353,55 zł,
   - II kwartał:   4220,69 zł,
   - III kwartał:  4255,59 zł.

W porównaniu do roku 2016 w każdym z kwartałów przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ok. 200 zł. Zmiany przeciętnego wynagrodzenia mogą mieć odzwierciedlenie w wysokości rezerw na świadczenia pracownicze, jeżeli spółka uzależnia od niego wypłacane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe czy pośmiertne. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim spółek istniejących wiele lat, u których świadczenia wypłacane są w oparciu o rozbudowane regulaminy wynagradzania.


 
źródło: opracowanie własne