Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 1200 klientów i 7000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Aktualności
2017-11-22 Przeciętne wynagrodzenie a wysokość rezerw na świadczenia pracownicze Przeciętne wynagrodzenie w 2017 r. (I-III kwartał)
Wpływ przeciętnego wynagrodzenia na pracownicze rezerwy aktuarialneZgodnie z danymi zaprezentowanymi w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w trzech pierwszych kwartałach 2017 r. wyniosło odpowiednio:

   - I kwartał:    4353,55 zł,
   - II kwartał:   4220,69 zł,
   - III kwartał:  4255,59 zł.

W porównaniu do roku 2016 w każdym z kwartałów przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ok. 200 zł. Zmiany przeciętnego wynagrodzenia mogą mieć odzwierciedlenie w wysokości rezerw na świadczenia pracownicze, jeżeli spółka uzależnia od niego wypłacane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe czy pośmiertne. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim spółek istniejących wiele lat, u których świadczenia wypłacane są w oparciu o rozbudowane regulaminy wynagradzania.


 
źródło: opracowanie własne