Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 1200 klientów i 7000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Aktualności
2017-11-15 W 2018 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wzrośnie o 5%
Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 rokuOd 1 stycznia 2018 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne i wyniesie ono 2100 zł brutto. Decyzja o zmianie minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej została podjęta przez Radę Ministrów podczas posiedzenia w dn. 12 września 2017 r. po uprzednich konsultacjach z pracodawcami, związkami zawodowymi oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 5% w porównaniu do poprzedniej wartości, stawka godzinowa natomiast będzie wynosić 13,7 zł brutto.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia znajdzie odzwierciedlenie w wysokości rezerw na świadczenia pracownicze. Jeżeli minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 5%, a pozostałe założenia aktuarialne nie zmienią się, to wysokość rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne wzrośnie także o 5%. Aktuariusz, wyznaczając rezerwy na świadczenia pracownicze, powinien zatem brać pod uwagę zarówno prognozy wynagrodzeń na kolejne lata, jak również zmiany wynagrodzenia minimalnego z lat poprzednich. Równie ważne jak wewnętrzne uregulowania danej firmy jest bowiem otoczenie makroekonomiczne.


 
źródło: opracowanie własne