polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2017-11-07

Pracownicze Programy Kapitałowe dla nauczycieli, urzędników i pracowników agencji rządowych

Od 2020 r. dodatkowe ubezpieczenie emerytalne dla 3 mln pracowników sfery budżetowej

Od 2020 roku nauczyciele, urzędnicy centralni i samorządowi oraz pracownicy m.in. ZUS, KRUS i NFZ otrzymają możliwość dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego. Plan Budowy Kapitału wicepremiera Morawieckiego może dotyczyć ponad 3 mln pracowników sfery budżetowej. Wyłączeni mają zostać z niego pracownicy, którzy posiadają własny system świadczeń - przede wszystkim prokuratorzy i sędziowie, a także służby mundurowe. Plan wprowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) jest pozytywnie oceniany przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.

Zapisy ustawy, nad którą prace jeszcze trwają, zakładają, że obowiązek zgłoszenia pracowników do Pracowniczych Programów Kapitałowych miałby spoczywać po stronie pracodawców, a opłacana przez nich składka miałaby wynosić 1,5% wynagrodzenia. Natomiast składka podstawowa opłacana przez pracownika to 2% wynagrodzenia. Na rzecz otrzymania wyższego wynagrodzenia netto, pracownik mógłby zrezygnować z udziału w programie.

Pracownicy sfery budżetowej mieliby zostać włączeni do programu na jednym z ostatnich etapów jego realizacji, kiedy wprowadzenie PPK będzie dotyczyło również firm zatrudniających poniżej 20 pracowników.


 
źródło: opracowanie własne