polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2015-05-19

Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 2015

Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

W dniu 25.03.2015 roku odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Przyjęto uchwałę o wprowadzeniu Krajowego Standardu Aktuarialnego NR 1/2015 „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych”. Standard określa reguły postępowania, jakie powinny być stosowane przy wycenie zobowiąń z tytułu świadczeń pracowniczych dokonywanej przez aktuariusza na potrzeby sprawozdawczości finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i/lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Celem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy jest ustanowienie reguł pracy aktuariusza przy wycenie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w Polsce.

KSA 1/2015

źródło: http://www.actuary.org.pl/