Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 1200 klientów i 7000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Aktualności
2015-05-19 Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 2015 Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
W dniu 25.03.2015 roku odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Przyjęto uchwałę o wprowadzeniu Krajowego Standardu Aktuarialnego NR 1/2015 „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych”. Standard określa reguły postępowania, jakie powinny być stosowane przy wycenie zobowiąń z tytułu świadczeń pracowniczych dokonywanej przez aktuariusza na potrzeby sprawozdawczości finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i/lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Celem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy jest ustanowienie reguł pracy aktuariusza przy wycenie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w Polsce.

KSA 1/2015

źródło: http://www.actuary.org.pl/