Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 1200 klientów i 7000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Aktualności
2013-10-08 Odprawy emerytalne i rentowe Kodeks pracy - rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
Rozdział IIIa
Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921

§ 1.
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lubemerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lubemeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2.
Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Kodeks pracy (tekst jednolity, Kancelaria Sejmu RP)
źródło: isap.sejm.gov.pl