polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2013-10-08

Odprawy emerytalne i rentowe

Kodeks pracy - rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe


Rozdział IIIa
Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921

§ 1.
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lubemerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lubemeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2.
Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Kodeks pracy (tekst jednolity, Kancelaria Sejmu RP)
źródło: isap.sejm.gov.pl