polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2016-09-22

Stopa dyskonta rezerw aktuarialnych

Stopa procentowa służąca do dyskontowania przyszłych zobowiązań z tytułu rezerw pracowniczych


Zgodnie z zaleceniami MSR 19, stopa procentowa służąca do dyskontowania przyszłych zobowiązań powinna być ustalona na podstawie rynkowych stóp zwrotu (występujących w dniu bilansowym) z obligacji przedsiębiorstw, przy czym termin wykupu obligacji powinien być zgodny z szacunkowym terminem realizacji świadczeń. W przypadku, gdy brak jest rozwiniętego rynku obligacji przedsiębiorstw, należy stosować rynkowe stopy zwrotu z obligacji skarbowych. Rentowność obligacji można m.in. sprawdzić na ponższej stronie :

https://www.bondspot.pl/notowania_TBSPoland


źródło: opracowanie własne